הקרנת סרט מסכם בקורס הגירת ילדים ובני נוער

שלישי, מאי 3, 2016 - 13:30

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
2 + 1 =