הינך נמצא כאן

לימודים כלליים

לימודים כלליים (16 נק"ז)
קורסי חובה כלליים בתקשורת מבוא לתרבות המערב - קורס שנתי (4 נק"ז)
חברה ופוליטיקה בישראל (2 נק"ז)
 
קורסי העשרה – שאר רוח את קורסי הבחירה אפשר לבחור מבין כלל הקורסים המוצעים בחטיבות הלימוד השונות הנלמדות במכללה (8 נק"ז)
 
אנגלית אנגלית למתקדמים (2 נק"ז)
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
1 + 7 =
הרשמה לפרויקטים של היחידה למעורבות חברתית
JobSapir - אתר התעסוקה לבוגרים וסטודנטים