טפסים מחלקתיים

טופס עירעור על ציון עבודה - לאחר הורדת הטופס ומילוי כל הפרטים הנדרשים, יש לשלוח את הטופס ישירות למרצה הקורס עם העתק למייל המחלקתי.

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
4 + 0 =