טפסים מחלקתיים

טופס עירעור על ציון עבודה - לאחר הורדת הטופס ומילוי כל הפרטים הנדרשים, יש לשלוח את הטופס למזכירות המחלקה. הינכם מתבקשים לא לשלוח את הטופס הערעור ישירות למרצה

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
2 + 3 =