דבר ראש בית הספר לעבודה סוציאלית

ד"ר מירב משה גרודופסקי

שלום רב,

בית הספר לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר שם לו למטרה לקדם צדק חברתי ורווחה לפרט, לקבוצות ולקהילות. מתוך שיח מתמשך עם שותפינו, בית הספר זיהה את הצורך בהכשרת אנשי ונשות מקצוע בתחום ייחודי, המאפשר התמחות בהתערבויות עם ילדים ובני נוער.

נאמנים לחזון ולמטרות, המהווים את הבסיס לתואר הראשון, בית הספר רואה חשיבות בהתמחות בתואר השני הכוללת התייחסות הן לפרט והן למרחבים שמעבר לרמת הפרט, כאחד. תכנית ייחודית זאת חותרת להכשיר ולקדם אנשי מקצוע בעלי מודעות אישית וחברתית גבוהה, הפועלים על בסיס ערכים וידע מקצועי, והמסוגלים לחקור ולפתח יוזמות ומענים יחד עם אותן אוכלוסיות, בני משפחותיהן וסביבתן.

בשנים האחרונות אנו רואים שאחוז הולך וגדל של עובדים סוציאליים, ובניהם בוגרינו, מפתחים את דרכם המקצועית בשירותים ומוסדות העוסקים בטיפול בילדים ובני נוער באזורינו ומחוצה לו. בית הספר לעבודה סוציאלית מזמין אתכם להתמחות בתחום באמצעות התכנית לתואר השני המוצעת.

במהלך שנת תשע"ז אעמוד בראשות התוכנית ובהזדמנות זו אני מבקשת לברך את פרופ' ריקי פינצי-דותן המצטרפת לבית הספר לעבודה סוציאלית כראש התכנית לתואר השני החל משנה"ל תשע"ח. ברכות חמות לפרופ' רחל לב-ויזל ולד"ר יונתן דבידוב המצטרפים אלינו כמורים מן החוץ ולפרופ' אבי בסר החוזר ללמד בבית הספר לאחר שנים רבות. וכמובן

לחברי הסגל של בית הספר, הנמנים עם סגל התוכנית לתואר השני, הד"ר רועי טל והד"ר אלווין  אחולי הצלחה רבה.

נשמח לראותכם עמנו.

ד"ר מירב משה גרודופסקי

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
12 + 2 =