פריסת הלימודים על פני השבוע והשנה האקדמית

הלימודים יתקיימו במהלך יום אחד בשבוע, במשך שנתיים אקדמיות (ארבעה סמסטרים)
במהלך כל סמסטר הסטודנטים ילמדו סך של כ-10 נק"ז (בין 9 ל-11):

  • במהלך הסמסטר הראשון תכנית הלימודים תכלול קורסים תיאורטיים, קורסי התערבות וקורסים מתודולוגיים.
  • בסמסטר השני תתווסף לקורס התיאורטיים, קורסי ההתערבות והקורסים המתודולוגיים.
  • בסמסטר השלישי תכנית הלימודית תכלול קורסי התערבות.
  • בסמסטר הרביעי יתווסף לקורסים התיאורטיים ולקורסי ההתערבות, קורס סמינר בחירה לתכנית הלימודים.
  • משך הלימודים לתוכנית מלאה הינו שנתיים. בנסיבות מיוחדות ניתן לשקול לאפשר לימודים במערכת חלקית של יום עד יום וחצי, שתאפשר לימודים שימשכו מעבר לשנתיים, אולם תהא כרוכה בתשלום נוסף עבור גרירת התואר.
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
5 + 1 =