הרכב הלימודים לתואר שני בעבודה סוציאלית ותקצירי הקורסים

מספר נקודות הזכות ושעות שנתיות הנדרשות לקבלת התואר
התוכנית הינה במסלול ללא תזה.

היקף הלימודים
היקף הלימודים הוא של 40 נק"ז, כולל סמינרים טיפוליים (קורסי התערבות) על הצגת מקרים מהעבודה הטיפולית הממוקדת בילד וזו הממוקדת בהדרכת הוריו, בהיקף של 4 נק"ז.
על הסטודנט להגיש 3 עבודות סמינריוניות.

משך הלימודים
על הסטודנט לסיים את כל החובות האקדמיים והגשת העבודות בשנתיים.

מבנה כללי של תכנית הלימודים
תכנית הלימודים (כל הקורסים הינם חובה)

הרכב התכנית

סוג הקורס נק"ז
קורסים מתודולוגיים 4
קורסי רקע עיוני 10
קורסי התערבות 20
קורסי סמינר בחירה 6
סה"כ 40 נק"ז

קורסים תיאורטיים

אקולוגיה של פגיעה בילדים: גישה התפתחותית אקולוגית
הקורס יעסוק בפרספקטיבה התפתחותית אקולוגית בהקשר לפגיעה בילדים ובני נוער תוך התייחסות להקשר תרבותי, אתני וחברתי של סוגי הפגיעות השונות. תפקידי הורים וילדים, אפיונים ותהליכים התפתחותיים חברתיים יידונו תוך כדי ניתוח של העברה בין דורית. יחסים בין-אישיים יתמקדו בקשר בין הורה ילד במצבי פגיעה שונים. ההקשר הרחב יכלול את תפקיד הקהילה בהגברה מול מניעה של פגיעה בילדים.

עקרונות התפתחות הילד והמתבגר
הקורס יעסוק בבניית ידע מעמיק על מודלים תיאורטיים להבנת התפתחות ילדים. במהלך הקורס סטודנטים יכירו את תיאורית ההתקשרות, תיאורית הספרציה אינדיבידואציה של מהלר, וראייתה של מלני קליין. תהיינה התייחסות להזדהות השלכתית וכן לראיה ההתפתחותית של וויניקוט. תיערך השוואה בין התיאוריות ותהיה התייחסות לאופן בו כל תיאוריה בוחנת את מהלך ההתפתחות התקין בהתאם לשלבי  הגדילה מילדות להתבגרות, כמו גם התפתחות פסיכופתולוגיה.

פסיכופתולוגיה של הילד והמתבגר
הקורס הינו תיאורטי ונועד להקנות לסטודנטים ידע בסיסי והכרחי בפסיכופתולוגיה של ילדים ונוער, לשם התחלת עבודה קלינית בשטח. במהלך הקורס נדון ברצף שבין התפתחות תקינה לפסיכופתולוגיה. נדון  בהפרעות הנפשיות השונות המופיעות בקרב ילדים ומתבגרים. נתמקד באבחון, סיווג, אטיולוגיה, שכיחות, אופני ביטוי, מהלך, פרוגנוזה ודרכי טיפול של ההפרעות השונות. המודלים התיאורטיים, שישמשו לתיאור ההפרעות הנפשיות, יקיפו מגוון דיסציפלינות כגון מודלים התפתחותיים, תיאוריות פסיכואנליטיות וראיה מערכתית משפחתית.

עבודה סוציאלית עם ילדים ונוער - פרקטיקה של זכויות
הקורס עוסק בזכויות אדם בכלל וזכויות הילד בפרט כאחד מבסיסי פיתוח העבודה הסוציאלית עם ילדים ונוער, וכן בפיתוח תכניות ושירותים לילדים ונוער בהקשר לשיח זכויות. הקורס מציג פרקטיקה של זכויות כתפיסה וגישה נחוצה בעבודה עם ילדים ובני נוער הרואה בילד ובמתבגר כ-Rights-Holder בעל יכולות להיות גורם משפיע ולא רק מושפע ממצבי חיים שונים.

גישות התערבות קהילתית לשינוי עמדות חברתיות כלפי ילדים ונוער
הקורס יבחן עמדות רווחות בקהילות שונות כלפי ילדים ונוער וכן טקטיקות התערבות לשינוי עמדות בקהילה כלפי ילדים בגילאים שונים. הקורס  יציע כלים למדידת תוצאות ברמה קהילתית ואינדיבידואלית.

קורסי התערבות
אלימות כלפי ילדים במשפחה ובקהילה - תיאוריה ופרקטיקה
הקורס יעסוק באלימות במשפחה ואלימות מחוץ למשפחה, כולל הגורמים וההשלכות של סוגי האלימות השונים על ילדים ובני נוער הן מהיבט הקורבן והן מהיבט התוקף. כן הקורס יעסוק בייחודיות בטיפול בילדים נפגעי אלימות לאור תיאוריות יחסי אובייקט ותיאורית ההתקשרות והגישה הקוגניטיבית, עבודה עם הורים לילדים נפגעי אלימות וכן ההשלכות על המטפל (טראומטיזציה עקיפה)

שיטות אבחון באמצעים יצירתיים
הקורס יעסוק בכלים וטכניקות לאבחון ולטיפול באמצעים יצירתיים כגון: ציור דמות עצמי, ציור משפחה, ציור אירוע שעדיף שלא קרה, אדם קוטף תפוח מעץ, ציור בית עץ אדם ועוד. נושא מהימנות ותקיפות של כל אחד מן הכלים והטכניקות יידון בכתה. בנוסף למיקוד בעבודה עם ילדים, הקורס ייתן גם ביטוי להתערבויות ייחודיות עם מתבגרים והוריהם.

טיפול יצירתי מתאים הן לילדים והן לבני נוער - הטיפול במשחק אמנם הוא הטכניקה המוקבלת בטיפול עם ילדים וכולל בחובו מתן ביטוי באמצעים שונים ככיור בפלסטלינה, בניית סיפור וכדו' ולא רק משחק Per Se. לעיתים, מתבגרים מתקשים לשתף פעולה בטיפול וורבלי אשר במהלכו חשים חשופים וזקוקים לאמצעים אחרים כביטוי לרגשותיהם (כקלפים טיפוליים או משחק כ"יד על הלב" ואחרים), כך שלא ניתן לראות בטיפול במשחק כנותן מענה רק לצרכים הטיפוליים של ילדים. כפי שניתן ללמוד מפרשיות הלימוד ישנו ביטוי להתערבויות ייחודיות עם מתבגרים והוריהם.

טיפול בילדים נפגעים מינית באמצעים אמנותיים
הקורס יעסוק במשמעות פגיעה מינית בילדות, השלכות לטווח קצר וארוך, דיסוציאציה והפרעות דיסוציאטיביות, ועקרונות בטיפול דינמי קצר מועד בילדים נפגעי אלימות מינית באמצעות ציור, פיסול ותנועה.

היבטים פסיכודינמיים בטיפול בילדים-סמינר טיפולי א' ועבודה טיפולית עם הורים סמינר טיפולי מתקדם ב'
כאמור כל המתקבלים למסלול זה יהיו עובדים סוציאליים אשר עובדים בשירותים המטפלים בילדים ובבני נוער, ובמסגרת עבודתם יוכלו לבצע את הפרקטיקה בשנה הראשונה והשנייה ללימודים. כל הסטודנטים יחויבו בפרקטיקה, שמשמעותה הפעלת טפול קליני בשדה, תוך כדי קבלת הדרכה קבוצתית במשך שעתיים בשבוע בכל שנה ללימודים. מבחינתנו לב התכנית הוא סמינר טיפולי א' וסמינר טיפולי ב' – מתקדם, העוסק בטיפול בילדים והוריהם הלכה למעשה. הסטודנטים ידרשו להתחייב לשתי "יחידות" ילד והוריו כלומר להיות במהלך עבודה פעילה עם שני טיפולים לפחות של ילדים ובני נוער (בגילאי 5-18) והוריהם. במהלך הסמינרים הסטודנטים יפתחו הבנה דינמית של עולמו של הילד, מקומו במשפחה השלכות של מצוקתו על היחסים במשפחה והשלכות של מצוקת הוריו עליו. באמצעות הצגת הטיפולים בסמינרים הסטודנטים ירכשו כלים ואמצעים שונים בטיפול בילדים כגון 'טיפול במשחק' (Play Therapy). באמצעות הקורס הסטודנטים ירחיבו את יכולות הטיפוליות שלהם עם ילדים ומתבגרים המתמודדים עם מצבי דחק וטראומה, הם ירחיבו את היכולות שלהם לבחור אמצעי טיפולי המתאימים לילד ולמצוקתו וכן גם בהקשר להדרכה או טיפול בהורות. במסגרת הסמינרים הטיפוליים מצופה מן הסטודנטים כי יפתחו גישות התערבות, טכניקות וכלים עליהם תתבסס גם עבודת הגמר שתוגש עם סיום הלמודים. הסטודנטים, כעובדים בפועל בשטח, יקיימו את  העבודה הטיפולית תחת הדרכה של עובדים סוציאליים בעלי ידע וניסיון בטיפול בילדים וב-,Play Therapy כמו גם בהדרכתם של עובדים סוציאליים שלמדו גם טיפול באמנות (במגמה לטיפול באמנות בעבודה סוציאלית באוני בן גוריון, או בעלי תואר שני בטיפול באמנויות).

להלן תיאור שני החלקים של הסמינר הטיפולי:
היבטים פסיכודינמיים בטיפול בילדים ומתבגרים - סמינר טיפולי א' - מטרת הקורס להרחיב את הידע התיאורטי והפרקטי בפסיכותרפיה של ילדים ונוער. הקורס כולל לימוד הרקע התיאורטי להבנת התהליך הטיפולי. מבחינת הפרקטיקה הטיפולית, בדגש על ילדים ונוער, סמסטר א' יעסוק בעיקרו בסוגיות הקשורות בהתערבויות עם ילדים כמו למשל: תהליך ההערכה,  הברית הטיפולית, גבולות בטיפול, העברה והעברה נגדית, שתיקה בטיפול, "הילד הקשה". סמסטר ב' יעסוק בעיקרו  בהשלכות מאפייני גיל ההתבגרות על סוגיות בהתערבות עם מתבגרים ונחתום את השנה בהתייחסות לסיום טיפול. הפרקטיקום מיועד להצגת מקרים ע"י משתתפי הקורס. מטרתו לחדד את הרגישות למתרחש בשעה הטיפולית, להכיר גילויי העברה והעברה נגדית, ולהבין את התהליך הטיפולי לאור המושגים התיאורטיים.

עבודה טיפולית עם הורים סמינר טיפולי מתקדם ב' - מטרת הקורס מטרתו להרחיב את הידע התיאורטי והפרקטי של עבודה טיפולית עם הורים, שהרי טיפול בילד אינו מתקיים בחלל ריק והוריו הם אלו יאפשרו שינוי. טיפול בילד מעורר רגשות שונים אצל הורים וללא ברית עם ההורים לא יוכל להצליח הטיפול בילד. הקשר עם ההורים כולל בחובו את ניסיון וחוויות העבר של ההורים, כאשר כל אחד משלבי ההתפתחות של הילד עלול לטמון בתוכו קונפליקט לא פתור מהעבר. המפגש של העובד הסוציאלי עם ההורים יכול להיות סביב קשיים בכינון ההורות, קשיים סביב שלבי התפתחות שונים של הילד ו/ או הופעת סימפטומים אצל הילד. הקורס יתייחס לסוגיות ייחודיות להתערבות עם הורי הילד ועם הורי המתבגר.

קורסי סמינר לבחירה*
אקזיסטנציאליזם יישומי בטיפול בילדים ונוער
הקורס יעסוק במושגי יסוד באקזיסטנציאליזם כגון חרדה קיומית, מוות, משמעות ואובדן משמעות, חיים בעולם הכוללים להיות במרחב ובזמן עם אחרים, ניתוח נרטיבי, ניתוח תחומי משמעות מוגדרים. יישום המושגים הללו עם ילדים ובני נוער בהקשר משפחתי.

טראומה אבל ואובדן בילדות והתבגרות
הקורס יתמקד בבניית ידע מעמיק על התמודדות של ילדים ומתבגרים עם טראומות, אובדן וביטויי אבל. הקורס יעסוק בשוני שבין התמודדות ילדים למבוגרים עם אובדן, אבל וטראומה, בשוני  שבין  טראומות שקורות מחוץ למשפחה ובתוך המשפחה ובאבחנה PTSD לעומת  Complex PTSD. כמו-כן הקורס ידון  בצמיחה פוסט טראומטית PTG בקרב ילדים ובני נוער ובהשלכות על המטפל של הטיפול באוכלוסייה טראומטית.

הילד במשפחתו והתערבויות עם הורים
מוקד הקורס הינו עבודה עם הורים למען ילדיהם. הקורס יעסוק בילד במשפחתו ובעבודה עם הורים, כן הקורס ייתן מקום להבנת השדה המשפחתי ויחסי הורים ילדים מהפרספקטיבה של תיאורית ההתקשרות. הקורס יבחן את סוגיית החוסן משפחתי ויבחן את התמודדות הורים והמשפחה וההשלכות על הילד ויחסיו עם הוריו במשבר הגירושין וכן הפרעת אכילה. את הקורס תחתום הגישה החווייתית במשפחה מהיבטים שונים (כמו ה-Emotion Focus Therapy).   

ראיון טיפולי - ראיון מסייע
הסטודנטים יתוודעו להבדלים בין הראיון המסייע והראיון הטיפולי, יכירו טכניקות שונות של ראיון תוך התנסות וביצוע ביקורת על ראיונות שהם וחבריהם עורכים לשם צמיחה אישית והפרייה הדדית. נושאי הקורס יכללו הכרה וזיהוי מטרות מקדימות למפגש הטיפולי, הבנת מערך ההטיות, תהליך היכרות וקשר, מודלים של תקשורת חוסמת ופותחת, סוגי שאלות, מיקוד והבנת כאב, הבנת סוגי שתיקות, זיהוי והבהרת תכני שיח גלויים וסמויים, משמעות של שפת הגוף, תנועה, משוב, תהליכי הערכה ופרידה. הלמידה תיעשה תוך התנסות הלכה למעשה בפועל, חלק מן הראיונות יוקלט בוידאו על מנת אפשר ניתוח ודיון. דגש ינתן על צמיחה אישית ורפלקציה אישית של הלומדים.

קורסי מחקר
הערכת התערבות לאור שיטות מחקר איכותני
מטרת הקורס לחשוף את הסטודנטים באופן תיאורטי ומעשי לשיטות המחקר האיכותניות. הקורס בנוי כך שלאורך הקורס הסטודנטים מתרגלים הערכת התערבות לאור עקרונות המחקר האיכותני.  הקורס יעסוק במסגרת מושגית של מחקר פנומנולוגי, ראיון ותצפית משתתפת עם דגש על ראיון ילדים ובני נוער, איסוף נתונים באמצעים ורבליים ולא-ורבליים, טכניקות של ניתוח תמטי וכתיבת דו"ח מחקר איכותני.

הערכת התערבות לאור שיטות מחקר  כמותני
מטרת הקורס להקנות לסטודנטים ידע הרלבנטי להבנה של מחקרי הערכת התערבות. הסטודנטים ילמדו בקורס כיצד להבין מחקרי הערכה של התערבות שנערכו בשיטות כמותניות כמו גם לרכוש קריאה ביקורתית  של סקירות שיטתיות (meta-analysis).  יוצגו בפני הסטודנטים מערכי מחקר מתאמיים, עקרונות הניתוח הרב-משתני, עקרונות הרגרסיה ושימושיה וזאת בכדי להקנות לסטודנטים הזדמנות לרכוש מיומנויות מתודולוגיות הנחוצות לביצוע מחקר הערכת התערבות עצמאי. הדגש בשיעורים ובתרגולים יהיה על ניתוח נכון של נתונים והבנת משמעות הממצאים המתקבלים וכתיבת דוח כנדרש.

שקלול הציון הסופי
עבודה מסכמת ובחינת גמר מסכמת - 30%   
עבודות סמינריוניות וקורסים במגמה - 70%
סה"כ - 100%

* יש לבחור שני סמינרים

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
4 + 6 =