תנאי מעבר וסיום לימודים בתכנית ללימודי תואר שני בעבודה סוציאלית

תנאי המעבר משנה לשנה

 • ממוצע 80 לפחות בקורסי שנה א'
 • סיום טיפול בשני ילדים ו/או בני נוער

תנאי סיום הלימודים בתכנית, כולל הדרישות לצורך קבלת זכאות לתואר
חובות התלמיד

 • קורסי שמיעה
 • סמינר טיפולי
 • סמינר טיפולי מתקדם
 • עבודת חקר של הערכת תוצאות התערבות
 • מבחן גמר
 • סיום טיפול בשני ילדים ו/או בני נוער
 • 40  נקודות זכות, שהרכבן מפורט בתכנית הלמודים. בנוסף נדרשת עבודת חקר (העוסקת בהערכת תוצאות התערבות) ומבחן גמר מסכם לשם קבלת התואר.
 • מכיוון שלא מדובר בתוכנית BA והמועמדים כולם/ן מגיעים מעבודה בשטח, הסטודנטים, מתחייבים להיות במהלך עבודה פעילה עם שני טיפולים לפחות של ילדים ונוער והוריהם (בשני ילדים והוריהם; בגילאי 5-18) תוך שימוש בגישות, טכניקות ואף כלים יצירתיים מתחום האמנות  המשלבים  הבנה דינמית של עולמו של הילד, מקומו במשפחה השלכות של מצוקתו על היחסים במשפחה והשלכות של מצוקת הוריו עליו.

לב התכנית הם הסמינרים הטיפוליים העוסקים בטיפול בילדים והוריהם הלכה למעשה

 • הדרכה במסגרת הסמינרים הטיפוליים בגישה פסיכו דינאמית ובמסגרת קורסי התערבות/סמינר טיפולי העוסק בטיפול בילדים החווים אלימות במשפחה ובקהילה מתוך מגוון גישות התערבות ביניהן גם בגישה התנהגותית-קוגניטיבית (CBT).
 • הסטודנטים, שכולם אנשי מקצוע, עובדים בפועל בטיפול בשטח, יקיימו את הטיפולים, שיובאו לסמינרים במסגרת הלימודים, על מנת לקבל הדרכה מעובדים סוציאליים בעלי ידע וניסיון בטיפול בילדים   וב-play therapy, כמו גם עו"ס שלמדו טיפול באמנות (במגמה לטיפול באמנות בעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון, כמו גם מעובדים סוציאליים בעלי תואר שני בטיפול באמנויות).
 • אמצעים אמנותיים משמשים ככלים המרחיבים את ארגז הכלים של העובד הסוציאלי המטפל בילדים ובני נוער. במסגרת הסמינרים הטיפוליים מצופה מן הסטודנטים כי יפתחו גישות התערבות, טכניקות וכלים עליהם תתבסס גם עבודת הגמר שתוגש עם סיום הלימודים.

מילוי כל חובות הקורסים וקבלת ציון כנדרש

 • עמידה בתנאי הפרויקט המסכם
 • ציון 80 לפחות בעבודה המוגשת על סמך הפרויקט
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
2 + 17 =