תנאי קבלה לתכנית לתואר שני בלימודי עבודה סוציאלית

** תנאי הקבלה תקפים למועד הפרסום, המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הקבלה מעת לעת על פי שיקול דעתה. מומלץ להתעדכן בפרסומים אודות תנאי הקבלה  בסמוך למועד ההרשמה.

 1. תואר ראשון בעבודה סוציאלית בממוצע 80 ומעלה
 2. רישום כעובד סוציאלי
 3. ראיון קבלה פרטני / קבוצתי *
 4. כל המועמדים יבחנו בבחינות מיון בכתב הכוללות ניתוח מאמר מדעי באנגלית **
 5. כל המועמדים מתחייבים להיות במהלך עבודה פעילה עם שני טיפולים לפחות של ילדים ונוער והוריהם. טופס הצהרת כוונות מועמד - להורדה והדפסה

תנאים נוספים לקבלה

 • 2-3  המלצות מאנשי מקצוע. טופס בו יש למלא את מכתב ההמלצה - להורדה והדפסה
 • ציון סופי של 70 לפחות ברמת פטור באנגלית במסגרת לימודי התואר הראשון***. - ציון נמוך מהנדרש יחויב בקורס להשגת ציון 70 ומעלה עד תום שנה א' ללימודים.
 • פטור מקורס שימושי מחשב/הכרת מחשב. - חסרי פטור יחויבו בהצגתו עד תום שנת הלימודים הראשונה.
 • הצהרת כוונות המעידה על מוטיבציה ללימודי תואר שני ומחויבות מעשית למימוש הלימודים במסגרת בית הספר ****
 • שתי שנות ניסיון תעסוקתי כעובד/ת סוציאלי/ת מתום קבלת התואר הראשון.
 • מועמדים בעלי תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייבים לעבור בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי המכללה כתנאי לזכאות לתואר. דרישות ידע בעברית - מבחן יע"ל. דרישה זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי הקבלה.
 • מילוי דרישות הקדם לקבלה לתכנית היא באחריותו של הסטודנט.
 • קבלה לתכנית ללימודים לתואר שני תהיה בהחלטה של וועדת הקבלה של בית הספר.
 • יתקבלו פניות חריגות לוועדת הקבלה על סמך צבירת ניסיון מקצועי משמעותי.

* במקרים בהם וועדת הקבלה תמצא לנכון לקיים ראיון אישי - יקוים.

** המועמדים יזומנו להשתתף בבחינת מיון. בבחינה יהיה על הנבחן לקרוא מאמר העסוק בטיפול בילדים והוריהם ו/או בהתערבות בילדים ובני נוער ברמות שמעבר, לפרט ולענות על שאלות שעוסקות במאמר במטרה לבחון את יכולת ההיסק מתוך מאמר וכן את התפיסה ונקודת המבט של הנבחן באשר לטיפול והתערבות בילדים, הוריהם וסביבתם.
יובהר לתשומת לב המועמדים: בחינה זו אינה בחינת ידע באנגלית ואינה מיועדת לקבוע את רמת האנגלית של המועמד.

*** סטודנטים שהתקבלו ללימודי מ.א, ללא פטור מאנגלית (לא השיגו 70 בתואר הראשון), חייבים להשיג פטור בציון 70 עד תום שנה א'. סטודנטים שלא יעמדו בכך לא יוכלו להמשיך במסלול לימודיהם.

**** הצהרת כוונות – מודפסת על עמוד אחד. כיוון שמספר המועמדים לתוכנית גדול בהרבה ממספר המקומות ניתנת עדיפות למועמדים אשר מחויבים ללימודים ומוכנים להיערך לקראתם. על המועמדים לתאר היכן הם רואים את עצמם בהווה מבחינה מקצועית, מדוע בחרו להתחיל ללמוד דווקא עכשיו לתואר שני ומדוע הם מעוניינים בבית הספר ובתכנית שהוא מציע. בית הספר מציע תכנית לימודים מובנית למדי, המתנהלת בעיקרה בשני ימי לימודים בשבוע ושניתן לסיימה במשך כשנתיים. לכן, ניתנת עדיפות למועמדים אשר ערים לאילוצי התוכנית ואשר מחויבים להיערך בהתאם לאילוצים אלה. בהצהרת הכוונות יש לפרט בצורה ברורה כיצד המועמד עומד להיערך לקראת הלימודים (מבחינת מקום עבודה, מחויבויות משפחתיות, מגורים ועוד).

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
3 + 6 =