תבניות לימודים במחלקה לניהול תעשייתי - תואר ראשון

במחלקה ישנן שלוש תבניות לימודים עיקריות הפונות לשלוש סוגי האוכלוסייה במחלקה

תבנית א' – מערכת שעות מלאה

תבנית הלימודים במסלול זה נמשכת 3 שנים וכוללת לימודים בסמסטרים א' ו-ב'.
הסטודנטים בתבנית זו לומדים 3 ימים מלאים בכל שבוע (ימים ד'-ו').

תבנית ב' – מערכת שעות חלקית

תבנית הלימודים במסלול זה נמשכת 3 שנים וכוללת לימודים בסמסטרים א', ב' וקיץ.
תבנית זו מתאימה בעיקר לסטודנטים המשלבים לימודים יחד עם עבודה במשרה מלאה.
הסטודנטים בתבנית זו לומדים יומיים מלאים בכל שבוע (ימים ה'-ו').

תבנית ג' – לימודים אחר הצהריים

תבנית הלימודים במסלול זה נמשכת 3 וחצי שנים וכוללת לימודים בסמסטרים א', ב' וקיץ.
תבנית זו מתאימה בעיקר לסטודנטים המשלבים לימודים יחד עם עבודה במשרה מלאה.
הסטודנטים בתבנית זו לומדים בימי שלישי וחמישי אחר הצהריים ובימי שישי (ימים ג', ה'-ו').
התבנית רלוונטית רק לסטודנטים המבקשים ללמוד במגמת ניהול הייצור.

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
1 + 1 =