תבניות לימודים במחלקה לניהול תעשייתי - תואר ראשון

במחלקה ישנן שתי תבניות לימודים עיקריות הפונות לשני סוגי האוכלוסייה במחלקה

תבנית א' – מערכת שעות מלאה
תבנית הלימודים במסלול זה נמשכת 3 שנים וכוללת לימודים בסמסטרים א' ו-ב'.
הסטודנטים בתבנית זו לומדים 3 ימים מלאים בכל שבוע (ימים ד'-ו').

תבנית ב' – מערכת שעות חלקית
תבנית הלימודים במסלול זה נמשכת 3 שנים וכוללת לימודים בסמסטרים א', ב' וקיץ.
תבנית זו מתאימה בעיקר לסטודנטים המשלבים לימודים יחד עם עבודה במשרה מלאה.
הסטודנטים בתבנית זו לומדים יומיים מלאים בכל שבוע (ימים ה'-ו').

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
2 + 1 =