בית מדרש ליהדות ועבודה סוציאלית

בית המדרש הוקם בבית הספר לעבודה סוציאלית ופועל משנת תשע"ה.

הוא שם לו למטרה לקדם את הלמידה והחקר הבוחנים את הקשר בין היהדות לבין מקצוע העבודה הסוציאלית, זאת מתוך רצון להעמיק את הידע והתובנות שעשויים להיות רלבנטיים להיותנו אנשי ונשות מקצוע עם אוכלוסיות בחברה הישראלית. לימודי בית המדרש מתמקדים בנושאים שמהותם הקשר בין אדם לחברו, זאת מתוך המחויבות העמוקה של מקצוע העבודה הסוציאלית לפרט, למשפחה, לקבוצות, לקהילות ולחברה.

באמצעות לימודי טקסטים ממקורות יהודיים, בית המדרש מקדם שיח החוקר את הטקסט ואת חיבורו ללומדים הן במישור האישי והן במישור המקצועי. במקביל, הלימודים בבית המדרש שואפים לקדם תהליכים קבוצתיים בקרב הלומדים המזמינים התמודדות עם סוגיות מורכבות המעסיקות את החברה הישראלית בכלל ואת מקצוע העבודה הסוציאלית בפרט.

מפעילויות בתי המדרש

A “Jewish Study Hall” Influenced Approach to Social Work Professional Identity Development: A Qualitative Study

Winnicott’s “Potential Space” and the Jewish Study Hall for Social Work Students, Faculty and Practitioners

10/2016 - התפרסם מאמר ראשון על בית המדרש ליהדות ועבודה סוציאלית במכללת ספיר פורסם בכתב עת בינלאומי

בית מדרש ליהדות ועבודה סוציאלית במכללת ספיר
בית מדרש ליהדות ועבודה סוציאלית במכללת ספיר
בית מדרש ליהדות ועבודה סוציאלית במכללת ספיר

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
13 + 0 =