מרצה אורחת, פרופ' טרי מזרחי, ביה"ס לעבודה סוציאלית בניויורק

שני, מרץ 7, 2016 - 17:00

מכללת ספיר - מפגש עם פרופ' טרי מזרחי מביה"ס לעבודה סוציאלית בניו יורק

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
1 + 0 =