2016 - הפוליטיקה של העבודה

כנס ספיר על עתידה של פוליטיקה אחרת 2016