הינך נמצא כאן

ועדות המחלקה לתקשורת

ועדת הוראה
בוועדת ההוראה חברים חמישה חברי סגל: ראש המחלקה וארבעה חברי סגל במינוי.
הוועדה מתכנסת במהלך שנת הלימודים ובחופשת הקיץ. דיוניה מתמקדים בהתוויית מדיניות המחלקה ובתנאי הקבלה אליה. בתום כל ישיבה מופץ פרוטוקול הישיבה לחברי הסגל ולצוות המינהלי.

חברי הוועדה
ד"ר אורלי סוקר, ד"ר מאיר ויגודר ד"ר מוטי גיגי, ד"ר עטרה פרנקל-פראן, ד"ר שמואל מאירי.

ועדת מורים תלמידים
מטרת הוועדה ותחומי העיסוק
יצירת ערוץ תקשורת ישיר והדדי בין מרצים לסטודנטים במחלקה.
הוועדה דנה בתחומי הפעילות וההוראה של המחלקה: נושאים אקדמיים, פעילות חוץ-אקדמית, פעילות חברתית וכדומה.

חברי הוועדה
מורים -  ד"ר עינת לחובר, ד"ר יובל גוז'נסקי
תלמידים - שנה א': ברק גולדברג, אריאל קפח | שנה ב': נעה ברנע לוי, מיתר טובל | שנה ג': איה דבורין, קוברסקי אלון

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
4 + 3 =
JobSapir - אתר התעסוקה לבוגרים וסטודנטים