ועדות המחלקה לתקשורת

ועדת הוראה
בוועדת ההוראה חברים חמישה חברי סגל: ראש המחלקה וארבעה חברי סגל במינוי.
הוועדה מתכנסת במהלך שנת הלימודים ובחופשת הקיץ. דיוניה מתמקדים בהתוויית מדיניות המחלקה ובתנאי הקבלה אליה. בתום כל ישיבה מופץ פרוטוקול הישיבה לחברי הסגל ולצוות המינהלי.

חברי הוועדה
ד"ר מוטי גיגי, ד"ר יובל גוז'נסקי, ד"ר נועם פיינהולץ, ד"ר מייק דהאן, ד"ר נמרוד בר עם

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
1 + 7 =