מבנה לימודים לסטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנה"ל תשע"ח - 120 נק"ז

שנה א'
35 נק"ז
קורסי חובה בתקשורת
29 נק"ז
חברה ותקשורת - שיעור ותרגיל - 3 נק"ז סמסטר א'
תיאוריות בתקשורת - שיעור ותרגיל - 3 נק"ז סמסטר ב'
מבוא לסטטיסטיקה - שיעור ותרגיל - 3 נק"ז - סמסטר א'
יסודות העבודה העיתונאית - 2 נק"ז - סמסטר א'
יסודות הכתיבה האקדמית א' - 2 נק"ז סמסטר א'
יסודות התקשורת הדיגיטלית - 2 נק"ז - סמסמטר א'
יסודות התקשורת השיווקית - 2 נק"ז - סמסטר א '
דיגיטל א' - 2 נק"ז - סמסטר ב '
פסיכולוגיה חברתית - 2 נק"ז - סמסטר ב'
תקשורת בעברית תקנית - 2 נק"ז - סמסטר ב'
נקודות ציון בתולדות האמנות א` - 2 נק"ז סמסטר א'
נקודות ציון בתולדות האמנות ב` - 2 נק"ז סמסטר ב'
מבוא לתקשורת חזותית - 2 נק"ז - סמסמטר א'
קורסי חובה העשרה
6 נק"ז
מבוא לתרבות המערב - קורס שנתי - 4 נק"ז
חברה ופוליטיקה בישראל - 2 נק"ז - סמסטר ב'
תנאי מעבר משנה א` לשנה ב`: ציון ממוצע של 70 בקורסים בתקשורת; ציון עובר בקורסים חברה ותקשורת, תיאוריות בתקשורת, דיגיטל, יסודות הכתיבה האקדמית

שנה ב'
23 נק"ז
לא כולל מסלול

 

 

קורסי חובה עיוניים לכל תלמידי המחלקה
19 נק"ז
שיטות מחקר כמותיות + תרגיל  3 נק"ז
שיטות מחקר איכותניות ותרגיל - 3 נק"ז
מסכים נוזליים מוסדות תקשורת בעידן הפוסט מדיום - 2 נק"ז סמסטר ב'
פרו"ס -  3 נק"ז - חייב ציון עובר בקורס שיטות מחקר כמותיות סמסטר ב'
משפט ואתיקה בתקשורת המונים - 4 נק"ז - שנתי
מבוא לתקשורת פוליטית - 2 נק"ז - סמסטר ב'
קריאה וכתיבה אקדמית - 2 נק"ז
קורסי בחירה בתקשורת 2 שיעורי בחירה של 2 נק"ז כל אחד, סה"כ 4 נק"ז
  מסלולים - סדנאות  4-6 נק"ז עיתונות  | רדיו | תקשורת שיווקית ומדיה דיגיטלית
תנאי מעבר משנה ב` לשנה ג`: ציון פטור באנגלית. כניסה לסמינר מותנה בציון עובר פרוסמינר ושיטות מחקר כמותיות+איכותניות

שנה ג`
18 נק"ז
לא כולל מסלול

 

קורסי חובה עיוניים לכל תלמידי ביה"ס - 8 נק"ז קורס נושא על החברה הישראלית - 2 נק"ז - סמסטר א'
סמינר שנתי - 6 נק"ז
קורסי בחירה בתקשורת 6 שיעורי בחירה של 2 נק"ז כל אחד, סה"כ 12 נק"ז
  מסלולים - סדנאות  4-6 נק"ז עיתונות | רדיו | תקשורת שיווקית ומדיה דיגיטלית
סדנת יצירה וביקורת - פרויקט גמר 6 נק"ז
 
לימודי השלמה
חטיבת בחירה
18 נק"ז
יש לבחור באחת מהחטיבות המוצעות לתלמידי תקשורת (רטוריקה, תרבות חזותית) שימו לב לימודי החטיבה יחלו בשנה א' בסמסטר ב'
את קורסי הבחירה אפשר לבחור מבין כלל הקורסים המוצעים בחטיבות הלימוד השונות הנלמדות במכללה
שאר רוח - 8 נק"ז קורסים כללים הניתנים ע"י המכללה
אנגלית - 2 נק"ז פטור עד סוף שנה ב'
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
11 + 2 =