מבנה לימודים לסטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנה"ל תש"ף - 120 נק"ז

שנה א'
סה"כ 37 נק"ז לא כולל חטיבה
קורסי חובה בתקשורת
15 נק"ז
חברה ותקשורת - שיעור ותרגיל - 3 נק"ז סמסטר א'
מבוא לסטטיסטיקה - שיעור ותרגיל - 3 נק"ז - סמסטר א'
יסודות הכתיבה האקדמית א' - 2 נק"ז סמסטר א'
דיגיטל א' - 2 נק"ז - סמסטר ב '
תקשורת בעברית תקנית - 2 נק"ז - סמסטר ב'
תיאוריות בתקשורת - שיעור ותרגיל - 3 נק"ז סמסטר ב'
קורסי העשרה בתקשורת
12 נק"ז
מבוא לתקשורת חזותית - 2 נק"ז - סמסמטר א'
יסודות השכנוע וההשפעה - 2 נק"ז - סמסטר א'
פסיכולוגיה חברתית - 2 נק"ז סמסטר ב'
מבוא לתרבות המערב - 4 נק"ז - סמסמטר ב'
חברה ופוליטיקה בישראל - 2 נק"ז - סמסטר ב'
סדנאות מעשיות חובה לשנה א'
10 נק"ז
יסודות העבודה העיתונאית -  2 נק"ז - סמסטר א'
יסודות התקשורת הדיגיטלית 2 נק"ז - סמסטר א'
אוריינות דיגיאלית: יצירה, עריכה, ביקורת - 2נק"ז - סמסטר א'
איך לגרום לאנשים להקשיב לכם - יסודות הרדיו והפודקאסטים - 2 נק"ז - סמסטר א'
יסודות התקשורת השיווקית - 2 נק"ז - סמסטר ב'
תנאי מעבר משנה א` לשנה ב`: ציון ממוצע של 70 בקורסים בתקשורת: חברה ותקשורת, תיאוריות בתקשורת, דיגיטל, יסודות הכתיבה האקדמית וציון עובר בשאר קורסי החובה

שנה ב'
סה"כ 22 נק"ז
לא כולל מסלול וחטיבה

 

 

קורסי חובה בתקשורת
22 נק"ז
שיטות מחקר כמותיות + תרגיל 3 נק"ז - סמסטר א'
מילים באוויר: שפה ושיח שיעור ותרגיל - 3 נק"ז - סמסטר א'
קריאה וכתיבה אקדמית - 2 נק"ז סמסטר א'
משפט ואתיקה בתקשורת המונים א' - 4 נק"ז - סמסטר א'  (שנתי)
מתודולוגיות ממוחשבות א' - 1 נק"ז - סמסטר א'  (שנתי)
שיטות מחקר איכותניות + תרגיל - 3 נק"ז - סמסטר ב'
מסכים נוזליים מוסדות תקשורת בעידן הפוסט מדיום - 2 נק"ז סמסטר ב'
משפט ואתיקה בתקשורת המונים ב' - 2 נק"ז סמסטר ב'  (שנתי)
פרו"ס (חייב ציון עובר בקורס שיטות מחקר כמותניות) - 3 נק"ז - סמסטר ב'
תנאי מעבר משנה ב` לשנה ג`: ציון פטור באנגלית. כניסה לסמינר מותנית בציון עובר בפרוסמינר ובשיטות מחקר איכותניות וכמותניות
שנה ג'
סה"כ 12 נק"ז
לא כולל מסלול
קורסי חובה בתקשורת 8 נק"ז סמינר 6 נק"ז סמסטר א' + סמסטר ב' שנתי
שיעור בחירה + חלק מעשי 2 נק"ז סמסטר א'
קורסי בחירה בתקשורת 4 נק"ז שני קורסי בחירה בתקשורת בשנה ג' 2 נק"ז כ"א, 4 נק"ז סה"כ (דוגמאות- ייתכנו שינויים):
מבוא לתקשורת פוליטית
קורס בחירה שנתי (סמינר מחלקתי) 2 נק"ז שנתי
 מסלולים: עיתונות תקשורת שיווקית ומדיה דיגיטלית רדיו ושידורים דיגיטליים

 

 

 

סך סדנאות מסלולים בשנים ב'+ג':
30 נק"ז

שנה ב'
1.5 נק"ז
סדנת מדיה ותוכן משלים- סדנת חובה לכל המסלולים 1.5 נק"ז סמסטר ב'
שנה ג'
11.5 נק"ז
1. הפקה, ליהוק ותחקירנות בtv
2. מצלמה, מקרופון, שידור, סיפור
3. מיתוג ויח"צ
4. עיצוב דיגיטלי- UI/UX
5. בלוגיפלצת
6. הפושרים- עיתונות בסמארטפון
קורס תעודה כללי  4 נק"ז (שנתי)
סדנת יצירה וביקורת - פרויקט גמר 6 נק"ז (שנתי)
שנים ב' + ג'
17 נק"ז
סדנאות מסלול 17 נק"ז בשנים ב' + ג' (בהתאם לתוכנית הלימודים של כל מסלול)
לימודי השלמה
חטיבת בחירה
סה"כ 15 נק"ז
רטוריקה: 4 נק"ז חובה שנה א' + 4 נק"ז הופעה מול קהל שנה ב' + 4 נק"ז בחירה שנה ב' + 3 נק"ז פרו"ס שנה ב'
חזותית: 4 נק"ז חובה שנה א' + 2 נק"ז חובה שנה ב' +  6 נק"ז בחירה שנה ב' + 3 נק"ז פרו"ס שנה ב'
שימו לב: לימודי החטיבה יחלו בשנה א' בסמסטר ב'
שאר רוח
2 נק"ז
קורס שאר רוח (2 נק"ז) במהלך התואר
אנגלית
2נק"ז
פטור עד סוף שנה ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
19 + 1 =