וועדת היגוי

פרופ' ניר קידר - המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים

ד"ר תמי רזי - ראשת היחידה לקידום ההוראה

ד"ר יותם בנזימן - מרצה בכיר בלימודים רב-תחומיים ומנהל ומדיניות ציבורית

ד"ר טלי מרגלית- מרצה בכירה בבי"ס למשפטים

ד"ר עינת לחובר- מרצה בכירה בבי"ס לתקשורת