סדנאות קודמות

סדנה מנחה / גוף מארגן
תשע"ז
בניית קורס אקדמי-מבנה מבוסס תוצרי למידה - לסגל שיווק טכנולוגי ד"ר מיכל שודל
פדגוגיה של מורכבות - לסגל מנהל ומדיניות ציבורית גב' יעל מעין
איך מלמדים בקבוצות שאינן אחידות -לסגל ניהול המשאב האנושי ד"ר מיכל שודל
סדנת קריאה ולמידה - לסגל תרבות ד"ר עמרי הרצוג
הוראה בכיתה רב-תרבותית - לסגל לימודי רב-תחומי ד"ר מיכל רמות, דר' סמירה עליאן
כתיבה אקדמית - לפורום כתיבה אקדמית ד"ר שרה האופטמן
מצויינות בהוראה - להיות מרצים טובים יותר ד"ר יוסי בר
הוראה בכיתה הטרוגנית - לסגל עבודה סוציאלית ד"ר יוסי בר
טכנולוגיות למידה - לסגל אנגלית גב' מיטל רגב
פרקטיקות הוראה והדרכה - לסגל משפטים עו"ד רן לוסטיגמן
ניתוח ופרשנות בפרדיגמה הנרטיבית ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל
שימושים מתקדמים בקבצי PDF ו- OCRing עו"ד אור כהן-ששון
בוחן - Quiz ב-לי-מוד מר שלום דדון, הטמעה פדגוגית
הוראה טובה ולמידה ריאלית מר רן שמשוני, חברת "פסיפס"
בלוג (יומן-רשת) ונגן VOD ספיר מר שלום דדון, הטמעה פדגוגית
הגשת בקשות לקרנות מחקר ד"ר שלמה אגוז
יום אוריינטציה למרצים חדשים מכללת ספיר
מהן הטעויות שיובילו אותך להצטיינות בהוראה? דר' יוסי בר, אוניברסיטת חיפה
תכנון קורס אפקטיבי בגישה חדשנית דר' יוסי בר, אוניברסיטת חיפה
טכנולוגיות מידע למרצים- מתקדם מר שלום דדון, הטמעה פדגוגית
חיפוש במאגרי מידע מתקדמים צוות הספריה
הוראה נגישה המרכז לנגישות, דיקן הסטודנטים
תשע"ו
יום אוריינטציה למרצים חדשים מכללת ספיר
הנחייה וליווי בהגשת בקשות לקרנות מחקר ד"ר שלמה אגוז
פיתוח וכתיבת בחינות המרכז הארצי לבחינות והערכה
מחקר כמותי לחוקרים איכותניים פרופ' אבי בסר
שיטות מחקר- רגרסיה לינארית דר' דגנית אופק
שימושי מחשב ושילוב טכנולוגיות בהוראה מר דרור אבידן
ניתוח מאגר נתונים של הסקר החברתי אירופאי - ESS דר' אירית אדלר
אסטרטגיות הוראה למרצים "פסיפס"/ מר כפיר מנשה
כלים לשיח פוליטי בשיעור מר דודי נתן
תשע"ה
יום אוריינטציה למרצים חדשים מכללת ספיר
WebEx מכללת ספיר
תשע"ד
יום אוריינטציה למרצים חדשים מכללת ספיר
הופעה בכיתה גב' מירב פריצקי
קריאת טקסט כמערך לפתרון בעיה דר' שרה גרינברג
אנגלית עסקית גב' מרגו'רי רוזנברג
מניעה וטיפול בהתעייפות קולית וצרידות מר אריק זימר-צימרמן
כתיבת מבחנים באנגלית משה רוט
SEM-AMOS מכללת ספיר
תשע"ג
יום אוריינטציה למרצים חדשים מכללת ספיר
כתיבת הצעות מחקר שרונה ריטברג- ראש רשות המחקר-או' בן גוריון
הופעה מול כיתה גב' אורלי רביד
תשע"ב
סדנא לכתיבת בחינות המרכז הארצי לבחינות והערכה
כתיבת בחינות מדה"ח וניהול המרכז הארצי לבחינות והערכה
כתיבת בחינות מדה"ר ואומנויות המרכז הארצי לבחינות והערכה
קבוצת עמיתים "היי קפיטל"
הופעה בכיתה גב' מירב פריצקי
כתיבת בחינות כמותיות המרכז הארצי לבחינות והערכה
סדנת PowerPoint קרני פלג מ-Gvulot School