תואר שני ממ"צ, תרגיל אינטגרטיבי: משבר הדיור

רביעי, פברואר 24, 2016 - 15:30 עד שישי, פברואר 26, 2016 - 13:00

תרגיל אינטגרטיבי לתואר שני

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
6 + 3 =