מטרות המרכז

לוגו מרכז רותם

  • פיתוח וביצוע תכניות ושירותים ייחודיים עבור צעירות מאזור הדרום
  • הכשרת סטודנטים ואנשי מקצוע לעבודה עם צעירות- עו""ס ואנשי מקצוע אחרים העובדים עם צעירים
  • ביצוע מחקים אקדמיים על עולמן של הצעירות
  • פיתוח הידע האקדמי לטיפול וקידום צעירות, וכן שימוש בידע הנצבר לצורך שינוי מדיניות