החזון שלנו

לוגו מרכז רותםלהוביל את עולם הידע וחכמת המעשה אודות נערות וצעירות בישראל

  • לפעול לשינוי מצבי החיים של נערות וצעירות הנמצאות בשוליים החברתיים
  • למצב אותן במרכז סדר היום החברתי
  • להוות מרחב אקדמי-עממי של ידע והשראה לצעירות, אנשי מקצוע, חוקרים וקובעי מדיניות