בלי לקבץ נדבות

דוח העוני האחרון, המצביע על תחולת העוני הגבוהה במיוחד במגזרים הערבי והחרדי, וכן על חומרתה של מצוקת העוני בנגב ובגליל (בפריפריה) לעומת מרכז הארץ מחייב את מקבלי ההחלטות...

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
10 + 1 =