מסיבת חורף - סיכום שנה תכנית המנטורינג, עבודה סוציאלית

חמישי, דצמבר 24, 2015 - 16:00

מסיבת חורף - סיכום שנה תכנית המנטורינג,  עבודה סוציאלית במכללת ספיר

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
6 + 6 =