עבודה סוציאלית - הזדמנויות באזורים פריפריאליים

שני, ינואר 11, 2016 - 10:00

עבודה סוציאלית - אתגרים והזדמנויות באזורים פריפריאליים

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
11 + 1 =