יקירי מכללת ספיר

יקירי המכללה הינם אישים שנפטרו ואשר תרמו במהלך חייהם מכישרונם ויכולתם לכינונה וביסוסה של ספיר.

ספיר מוקירה את זכרם ופועלם.

מדי שנה מוענקות על שמם מלגות הצטיינות יתרה לסטודנטים מצטיינים.

שוני פוזין ז"ל

יהודה שוסטר ז"ל

ד"ר משה (מוסה) שלהב ז"ל

ארלה טלנברג ז"ל

משה אפרתי ז"ל

פרופ' אברהם מחרז ז"ל

פרופ' נחמיה לב ציון ז"ל

אורי רגב ז"ל