ראשי המכללה

 

המכללה האקדמית ספיר  
יושבי ראש
שי חרמש
עו"ד גלעד שר – יו"ר מכהן                      

נשיאים 
פרופ' זאב צחור                                               
פרופ' ראובן איליה

פרופ' ג'ימי וינבלט
פרופ' עמרי ידלין – נשיא מכהן

מנהלים
דר' נחמי פז
גב' אורנה גיגי – מנכ"לית מכהנת

מכללת הנגב
צבי חזן – יוזם ומקים
דר' אורי בית אור
שוני פוזין
משה אפרתי
יהודה שוסטר
דר' משה (מוסה) שלהב
אהרל'ה טלנברג
שמואל אבני