ראשי המכללה

 

המכללה האקדמית ספיר  
יושבי ראש
עו"ד גלעד שר – יו"ר מכהן 
שי חרמש                 

נשיאים
פרופ' שי פלדמן - נשיא מכהן
פרופ' עמרי ידלין
פרופ' ג'ימי וינבלט
פרופ' ראובן איליה
פרופ' זאב צחור

מנהלים
גב' אורנה גיגי – מנכ"לית מכהנת
דר' נחמי פז

מכללת הנגב
גב' אורנה גיגי - מנכ"לית מכהנת
שמואל אבני
אהרל'ה טלנברג
דר' משה (מוסה) שלהב
משה אפרתי
דר' אורי בית אור

יהודה שוסטר
שוני פוזין
צבי חזן – יוזם ומקים