תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'

תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'- תלמידים בסטטוס "מן המניין"

על תלמידי שנה א' שהתקבלו בסטטוס "מן המניין" להגיע בסיום שנת הלימודים הראשונה לממוצע ציונים של 70 לפחות בלימודי קורסי הליבה הבאים:

  • כתיבה אקדמית (2 נק"ז)
  • חברה ותקשורת (3 נק"ז)
  • תיאוריות בתקשורת (3 נק"ז)
  • דיגיטל (2 נק"ז)

אופן חישוב הממוצע הינו הכפלת מספר הנק"ז בציון, וחלוקת המספר שמתקבל- בסך הנק"ז (10).
אין הכוונה לקבלת ציון של 70 לפחות בכל אחד מהקורסים אלא קבלת ציון ממוצע של 70 לפחות בקורסים אלו.
בנוסף, על כל תלמידי שנה א' להגיע בסיום שנת הלימודים הראשונה לממוצע 65 בשאר קורסי החובה שנלמדים במחלקה לתקשורת.

תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'- תלמידים בסטטוס "על תנאי"

על תלמידי שנה א' שהתקבלו בסטטוס "על תנאי" להגיע בסיום שנת הלימודים הראשונה לממוצע ציונים של 75 לפחות בלימודי קורסי הליבה הבאים:

  • כתיבה אקדמית (2 נק"ז)
  • חברה ותקשורת (3 נק"ז)
  • תיאוריות בתקשורת (3 נק"ז)
  • דיגיטל (2 נק"ז)

אופן חישוב הממוצע הינו הכפלת מספר הנק"ז בציון, וחלוקת המספר שמתקבל- בסך הנק"ז (10).
אין הכוונה לקבלת ציון של 75 לפחות בכל אחד מהקורסים אלא קבלת ציון ממוצע של 75 לפחות בקורסים אלו.
בנוסף, על כל תלמידי שנה א' להגיע בסיום שנת הלימודים הראשונה לממוצע 65 בשאר קורסי החובה שנלמדים במחלקה לתקשורת.
 
תלמיד שהתקבל ללימודים במעמד על תנאי מטעמים טכניים (אי הצגת תעודת בגרות מקורית, אי הצגת ציון סיווג באנגלית וכיו'ב) - אחריותו להציג במדור רישום את החסר ולשנות את מעמדו עד תום שנת הלימודים הראשונה במכללה.
תלמיד לא יוכל להמשיך לימודיו במכללה מעבר לשנה אקדמית אחת, אם מעמדו אינו מן המניין.
תלמיד ייחשב כתלמיד שנה א' עד אשר ישלים את כל מטלות שנה א' כפי שנקבעו בתוכנית הלימודים שלו.
 
לימודי אנגלית:
תלמיד חייב ללמוד בקורסי אנגלית בהתאם לרמה שנקבעה לו, החל מהסמסטר הראשון ללימודיו.
על התלמיד לסיים את כל לימודי האנגלית בשנתיים הראשונות ללימודיו.
תנאי למעבר משנה א' לשנה ב' בלימודים לתואר בוגר במכללה, הוא עמידה בדרישות המחלקה ורמת אנגלית בסיסית לפחות באנגלית כשפה זרה.
בכל מקרה תלמיד ייחשב כתלמיד שנה א' כל עוד רמתו באנגלית נמוכה מרמת "אנגלית בסיסית"
תנאי למעבר משנה ב' לשנה ג'בלימודים לתואר בוגר במכללה, הוא עמידה בדרישות המחלקה וציון "פטור",באנגלית כשפה זרה.
בכל מקרה תלמיד ייחשב כתלמיד שנה ב' כל עוד רמתו באנגלית נמוכה מרמת "פטור".

 

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
7 + 5 =