עבודות נבחרות במסלול אנימציה

עבודות נבחרות במסלול אנימציה

מסלול אנימציה

ראש המסלול - יעל ענבר

מזכירות בית הספר - cinema@sapir.ac.il

רכזת סטודנטים - נעה סגל-נאור
077-9802460