מנהל ומדיניות ציבורית - כנס ספיר - משילות משולבת

רביעי, מאי 27, 2015 - 09:00 עד חמישי, מאי 28, 2015 - 18:30
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
2 + 4 =