זכאות להטבות בשכר לימוד – המרכז ללימודי חוץ

אוכלוסייה זכאית

 • סטודנטים במרכז ללימודי חוץ והמשך, הלומדים מספר קורסים באותה שנה
 • סטודנטים פעילים באקדמיה/הנדסאים, עם הצגת אישור לימודים בתוקף
 • מסיימי לימודים באקדמיה והנדסאים במכללת ספיר
 • מסיימי לימודים במרכז ללימודי חוץ והמשך וביה"ס לאמנות במכללת ספיר, עם הצגת אישור סיום לימודים
 • הורים יחידים, עם הצגת אישור מגורם מוסמך
 • נכי צה"ל / ביטוח לאומי / כוחות הביטחון
 • גמלאים, עם הצגת אישור אזרח ותיק ממשרד הפנים  
 • חיילים משוחררים, עד שנתיים מיום השחרור, בהצגת תעודת שחרור
 • פורשי צה"ל, עם הצגת וואוצ'ר
 • מועדון בהצדעה, עם הצגת שובר
 • מלגות דקאן, באתר משרד הדיקן

תקנון

 1. ההטבות הרשומות מעלה אינן חלות על ציוד לימוד / חומרי לימוד / ספרים
 2. הטבות אלה אינן חלות על קבוצות שיש להן הסדר מיוחד (יהלום, משרד הביטחון, בהצדעה וכדומה). אין כפל הטבות
 3. הזכאים לפטור מדמי רישום ישלמו דמי מקדמה בסך 325 ₪ אשר יקוזזו משכר הלימוד
 4. להטבת פטור מדמי רישום יהנה סטודנט אשר יממש את לימודיו
 5. במקרה בו ההטבה הינה לקורס שני, ההטבה תוענק לקורס בו עלות שכר הלימוד נמוכה יותר
 6. במקרה בו יש קורס מופעל על ידי מפעיל חיצוני, אין המכללה מתחייבת להחיל הטבות אלה
 7. ההטבה תוענק רק במקרה בו לסטודנט אין חובות קודמים כלפי המוסד
 8. המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבטל הטבות אלה על פי שיקול דעתה ובהתאם למועד שתחליט
 9. במידה וסטודנט יחליט על הפסקת לימודים, לא יהיה זכאי להטבות אלה
 10. הוראות אלה מהוות חלק מהוראות תקנון שכר הלימוד אשר מפורסמים באתר המכללה
 11. ההוראות נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד

*הורים יחידים הם הורים למי שתלוי בו, כלומר ילדים עד גיל 18 ו/או הורה לחייל בשירות חובה.

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
3 + 0 =