עבודה סוציאלית - יריד שירותים חברתיים

רביעי, מרץ 25, 2015 - 08:45
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
17 + 1 =