שירותי דת

ספיר מכבדת את הציבור המאמין ואת שומרי המסורת.

בית כנסת פעיל שוכן בבית הסטודנט בקומה השניה. בנוסף מתקיימות פעילויות שבועיות בעלות זיקה ליהדות ומסורת במסגרת בית הלל וחב"ד.

שירותי דת במכללת ספיר

בסמוך למרכז השירותים לסטודנט הוקם אולם תפילה מוסלמי לטובת הסטודנטים המבקשים לקיים את מצוות דת האיסלאם.

שירותי דת במכללת ספיר