תכנית הלימודים המלאה לתואר במחלקה לכלכלה יישומית וניהול

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
6 + 2 =