קורס קומיקס - שנה ג'

לימודי אנימציה בספיר - קורס קומיקס לימודי אנימציה בספיר - קורס קומיקס
פסיכולוג מסובסד - יונתן השילוני
לימודי אנימציה בספיר - קורס קומיקס
Car Ride - נועה פלג
לימודי אנימציה בספיר - קורס קומיקס
אלירן פרנקו - רוגעלך נועה
לימודי אנימציה בספיר - קורס קומיקס לימודי אנימציה בספיר - קורס קומיקס
ולתפארת מדינת ישראל - רגב טובים Grany - ויקה אליאשיב
לימודי אנימציה בספיר - קורס קומיקס לימודי אנימציה בספיר - קורס קומיקס
ליבוש ולירוי - עינת בר יוסף משהו בשביל הנשמה - איתן גרינברג
לימודי אנימציה בספיר - קורס קומיקס לימודי אנימציה בספיר - קורס קומיקס
מגרש משחקים - יונתן השילוני מגרש משחקים - יונתן השילוני

 

מסלול אנימציה

ראש המסלול - יעל ענבר

מזכירות בית הספר - cinema@sapir.ac.il

רכזת סטודנטים - נעה סגל-נאור
077-9802460