נוהל הגשת ערעור על עבודה

  1. ניתן לערער על כל עבודה.
  2. לא ניתן לכתוב מחדש או לתקן עבודות לאחר שניתן עליהן ציון.  
  3. ערעורים על עבודות יתבצעו תוך 14 ימים מיום העברת העבודות הבדוקות אל חדר חלוקת עבודות  או בכל דרך אחרת.
  4. סטודנט המעוניין להגיש ערעור, יעשה זאת על גבי הטופס הרשמי, את הערעור יש לשלוח ישירות למייל של המרצה.
  5. ללא צירוף טופס זה לא ייבדק.
  6. להלן  הטופס ערעור על ציון - לחץ כאן
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
9 + 8 =