סוציולוגיה וחברה אזרחית

קורסי חובה

  • יסודות בסוציולוגיה
  • מבנה חברתי של ישראל
  • פסיכולוגיה חברתית

קורסי בחירה

  • ארגוני חברה אזרחית
  • יסודות החשיבה החברתית
  • החברה הערבית בישראל
  • סדנת זכויות
  • משפחה חברה ומדינה
  • החברה הפלסטינית
  • התמודדות עם עוני