מנהל ומדיניות

קורסי חובה

  • מבוא למנהל ומדיניות ציבורית א'
  • מבוא למנהל ומדיניות ציבורית ב'
  • ניתוח מדיניות ציבורית
  • קבלת החלטות

קורסי בחירה

  • סוגיות במדיניות ציבורית
  • בחירה רציונלית, תורת המשחקים ויחסים בינלאומיים
  • רשתות מדיניות
  • מדיניות ציבורית - ניתוח נורמטיבי
  • מדיניות מרחבית; מדיניות ציבורית וערכים
  • דיכוי כמדיניות