ממשל ופוליטיקה

קורסי חובה

 • ממשל ופוליטיקה – מושגים וגישות
 • ממשל ופוליטיקה בישראל
 • מחשבה מדינית
 • הפוליטיקה של התקצוב;

קורסי בחירה

 • שלטון מקומי ורגולציה
 • היבטים פוליטיים של מגדר
 • הון ושלטון
 • דת ומדינה בישראל
 • המחשבה הליברלית
 • דמוקרטיה אלקטרונית
 • האזרח ומהפכת המידע
 • טרור, פחד ופוליטיקה
 • כיצד בונים מדינה
 • מפלגות בישראל
 • ספורט ופוליטיקה
 • תקשורת ופוליטיקה במאה ה-21
 • משטרים ואידיאולוגיות במאה ה-20
 • צבא ובטחון בישראל