כלכלה וניהול

קורסי חובה

 • התנהגות ארגונית – א'
 • התנהגות ארגונית – ב'
 • יסודות הכלכלה מיקרו
 • יסודות הכלכלה מאקרו
 • יסודות החשבונאות
 • יסודות המימון
 • ניהול משאבי אנוש
 • יסודות השיווק

קורסי בחירה

 • סדנת ניהול
 • ניהול משברים בארגונים
 • ניהול כספי מלכ"רים
 • שיווק ופירסום במנהל הציבורי
 • עבודה וקריירה
 • תקשורת בניהול
 • מבוא לתורת המשחקים
 • שוק העבודה
 • כלכלת ישראל