פטורים להנדסאים *

תעודה רשימת קורסים נק"ז
הנדסאי
תעשייה
וניהול
  • מבוא למערכות מידע ושימושי מיקרו מחשב
  • ניהול פרויקטים ותזמון ייצור
  • יסודות החשבונאות
4
3
3
סה"כ 11
הנדסאי
חשמל
ואלקטרוניקה
  • מבוא למערכות מידע ושימושי מיקרו מחשב
  • פיזיקה כללית 1
4
4
סה"כ 8
הנדסאי
תוכנה
  • מבוא למערכות מידע ושימושי מיקרו מחשב
4
סה"כ 4
הנדסאי
מכונות
פיזיקה כללית 1 4
סה"כ 4
אחרים תדון בוועדת פטורים 12-16

* בכפוף לתקנות המועצה להשכלה גבוהה

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
3 + 9 =