אחד על אחד

גילוי דעת

גילוי דעת - אחד על אחד

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
4 + 12 =