העיר אופקים בכנס שדרות לחברה

השבוע בדרום

השבוע בדרום - העיר אופקים בכנס שדרות לחברה

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
3 + 9 =