ירידה גדולה ברמת הביטחון הכלכלי

אל-קדס

ירידה גדולה ברמת הביטחון הכלכלי

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
4 + 5 =