סערה בישיבת המליאה בשדרות סביב אישור מרכז הבילוי החדש

השבוע בדרום

סערה בישיבת המליאה בשדרות סביב אישור מרכז הבילוי החדש

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
6 + 0 =