הרעה במצב החוסן החברתי

עדיף | חדשות ומידע

הרעה במצב החוסן החברתי

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
4 + 12 =
JobSapir - אתר התעסוקה לבוגרים וסטודנטים