מיג - הפיכת ההימורים בישראל לחוקיים

מיג - הפיכת ההימורים בישראל לחוקיים

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
6 + 5 =