משרד הפנים יתגמל רשויות שיקדמו אחריות חברתית

הפלס | כלכלה | ח. סילבר

הפלס | כלכלה | ח. סילבר - משרד הפנים יתגמל רשויות שיקדמו אחריות חברתית

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
4 + 6 =