"צמצום הפערים בין מרכז לפריפריה אינה עוד אמירה שחוקה"

הפלס | ח. סילבר

הפלס  | ח. סילבר - "צמצום הפערים בין מרכז לפריפריה אינה עוד אמירה שחוקה"

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
18 + 0 =