אל-קדס - נתניהו השתלט על סדר היום

אל-קדס - נתניהו השתלט על סדר היום

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
10 + 9 =