הירהורים לי' בטבת

מצב הרוח | חמוש במקלדת | חגי הוברמן

מצב הרוח | חמוש במקלדת | חגי הוברמן - הירהורים לי' בטבת

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
5 + 1 =