אל-ג'רידה - הערבים בכנס שדרות

אל-ג'רידה - הערבים בכנס שדרות

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
2 + 0 =