"בעל השליטה ימצא דרכים גרועות יותר להעלות שכר למנכ"ל"

כלכליסט | משה גורלי

כלכליסט | משה גורלי - "בעל השליטה ימצא דרכים גרועות יותר להעלות שכר למנכ"ל"

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
12 + 6 =